facebook
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

SIEMENS VALVE

Về cơ bản Valve được chia làm 2 loại: Loại điều khiển bằng tay (Manual Valve) và loại điều khiển bằng điện, khí.. (Control Valve). 
Manual valve ta có thể thấy nhiều trong các hệ thống nước sinh hoạt hàng ngày nhưng có size nhỏ. 
Control Valve được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp nhất là Lọc dầu, hóa chất, nhà máy điện... Control Valve cũng có thể điều khiển bằng tay thông qua Handwheel. Size của control valve có thể từ 1" tới 40". Tuy nhiên đối với các loại valve có size lớn thì thường phải dùng động cơ để điều khiển, vì vậy gọi là Motor Operated Valve, thông thường sẽ dùng điện 3 pha để điều khiển động cơ của valve.

Sản phẩm khác