facebook
Zalo
7408701719288030.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại Chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới và Việt Nam
148776171919936.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại Chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới và Việt Nam.
1153152659222270.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại Chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới và Việt Nam.
1616134135549130.png

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại Chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới và Việt Nam.

LẮP ĐẶT CHILLER

MASSAN

MASSAN

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...

EUVIPHARM

EUVIPHARM

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...

TVPHARM

TVPHARM

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...

EMIVEST

EMIVEST

Công ty chúng tôi hiện đang bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng Chiller cho EMIVE...

CHO THUÊ CHILLER

CHO THUÊ CHILLER

Công ty chúng tôi cho thuê toàn bộ hệ thống Chiller theo yêu cầu của quý khách hàng....

LẮP ĐẶT CHILLER

LẮP ĐẶT CHILLER

Công ty chúng tôi đảm nhận lắp đặt toàn bộ Chiller theo yêu cầu của quý khách...

AMWAY

AMWAY

Công ty chúng tôi hiện đang bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng Chiller cho công...

PERFETTI VAN MELLE

PERFETTI VAN MELLE

Công ty chúng tôi hiện đang bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng Chiller cho công...