facebook
Zalo
7408701719288030.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại Chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới và Việt Nam
148776171919936.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại Chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới và Việt Nam.
1153152659222270.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại Chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới và Việt Nam.
1616134135549130.png

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại Chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới và Việt Nam.

BẢO TRÌ CHILLER

TRUNG TÂM HỌC LIỆU CẦN THƠ

TRUNG TÂM HỌC LIỆU CẦN THƠ

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...

CAO ỐC IPC

CAO ỐC IPC

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...

AB TOWER

AB TOWER

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...

HỆ THỐNG CO.OPMART TOÀN QUỐC

HỆ THỐNG CO.OPMART TOÀN QUỐC

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...