facebook
Zalo
7408701719288030.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại Chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới và Việt Nam
148776171919936.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại Chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới và Việt Nam.
1153152659222270.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại Chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới và Việt Nam.
1616134135549130.png

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại Chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới và Việt Nam.

Dự án

NHA TRANG CENTER

NHA TRANG CENTER

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...

MASSAN

MASSAN

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...

EUVIPHARM

EUVIPHARM

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...

TVPHARM

TVPHARM

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...

CAO ỐC IPC

CAO ỐC IPC

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...

AB TOWER

AB TOWER

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...

VIETSOPETRO

VIETSOPETRO

Công ty chúng tôi hiện đang bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng Chiller.

VINAPHONE

VINAPHONE

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...

QTSC 9 BUILDING

QTSC 9 BUILDING

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...

STADA

STADA

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...

IN NHÂN DÂN

IN NHÂN DÂN

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...

IN QUÂN ĐỘI 2

IN QUÂN ĐỘI 2

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...