facebook
Zalo

Dự án

ASIA COMMERCIAL BANK

ASIA COMMERCIAL BANK

ASIA COMMERCIAL BANK

SHAGOPHA

SHAGOPHA

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...

ROHTO

ROHTO

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...

NHA TRANG CENTER

NHA TRANG CENTER

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...

MASSAN

MASSAN

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...

EUVIPHARM

EUVIPHARM

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...

TVPHARM

TVPHARM

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...

VIETSOPETRO

VIETSOPETRO

Công ty chúng tôi hiện đang bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng Chiller.

VINAPHONE

VINAPHONE

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...

QTSC 9 BUILDING

QTSC 9 BUILDING

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...

STADA

STADA

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...

IN NHÂN DÂN

IN NHÂN DÂN

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa...