facebook
Zalo
7408701719288030.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới.
148776171919936.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới.
1153152659222270.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới.
1616134135549130.png

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới.

Dịch vụ tiêu biểu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại chillers của các thương hiệu nổi tiếng như: TRANE, CARRIER, YORK, HITACHI, DAKIN,…với đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện lạnh.

Sản phẩm nổi bật

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại chillers của các thương hiệu nổi tiếng như: TRANE, CARRIER, YORK, HITACHI, DAKIN,…với đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện lạnh.

Dự án đã thực hiện