facebook
Zalo
7408701719288030.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới.
148776171919936.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới.
1153152659222270.jpg

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới.
1616134135549130.png

SONDA.COM.VN

Cung cấp dịch vụ Bảo trì – Sửa chữa các loại chillers của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế Giới.

SỬA CHỮA

ALDILA COMPOSITE PRODUCTS COMPANY LTD

ALDILA COMPOSITE PRODUCTS COMPANY LTD

ALDILA COMPOSITE PRODUCTS COMPANY LTD

GLOMEX

GLOMEX

GLOMEX

ASIA COMMERCIAL BANK

ASIA COMMERCIAL BANK

ASIA COMMERCIAL BANK

SHAGOPHA

SHAGOPHA

Công ty Sonda hiện đang trong hợp đồng sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm cho...